Search
Thứ Tư 29 Tháng Ba 2023
  • :
  • :

Dược sĩ tư vấn tiền tăng huyết áp có cần điều trị?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Chia sẻ:

Dược sĩ cho biết tiền tăng huyết áp là những bệnh nhân có huyết áp tâm thu trong khoảng 120-139 mmHg và hoặc huyết áp tâm trương trong khoảng 80-89 mmHg.

tien-tang-huyet-ap

Tiền tăng huyết áp có cần điều trị?

Theo khuyến cáo điều trị tăng huyết áp của Ủy ban Liên Quốc gia lần thứ 7(JNC 7), tiền tăng huyết áp là những bệnh nhân có huyết áp tâm thu trong khoảng 120-139 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương trong khoảng 80-89 mmHg. Tiền tăng huyết áp không được phân loại là một bệnh, với mức phân loại huyết áp như vậy sẽ giúp xác định và cảnh báo cho những cá nhân có nguy cơ cao mắc bệnh huyết áp, tích cực thực hiện những biên pháp thay đổi để ngăn ngừa hoặc làm chậm tiến trình phát triển bệnh.

Vì vậy, cũng theo khuyến cáo này, những bệnh nhân tiền tăng huyết áp thường không cần phải điều trị bằng thuốc, chỉ cần thay đổi lối sống để hạn chế nguy cơ phát triển thành bệnh cao huyết áp trong tương lai. Tuy nhiên, JNC 7 cũng bổ sung rằng những bệnh nhân tiền tăng huyết áp nếu có kèm đái tháo đường hoặc bệnh thận nên bắt đầu cân nhắc dùng thuốc nếu trước đó thất bại với việc kiểm soát huyết áp về 130/80 hoặc ít hơn bằng thay đổi lối sống. Như vậy, đối với  những cá nhân có tiền tăng huyết áp và không có các bệnh khác kèm theo, mục tiêu điều trị chính là giảm huyết áp về mức bình thường bằng thay đổi lối sống và ngăn chặn sự gia tăng tiến triển của huyết áp.

Khuyến cáo điều trị THA của JNC 8

Tuy nhiên, khuyến cáo điều trị THA 2014 của JNC 8 thì định nghĩa tăng huyết áp và tiền tăng huyết áp không được đề cập, các chuyên gia xây dựng những ngưỡng cho điều trị bằng thuốc. Gồm những khuyến cáo với các ngưỡng sau:

Khuyến cáoĐộ tuổi quần thểMức HA cần bắt đầu điều trị bằng thuốcMức HA đích
1Quần thể ≥ 60 tuổiHATT ≥ 150mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHgHATT < 150mmHg và HATTr < 90mmHg
2Quần thể < 60 tuổiHATTr ≥ 90mmHgHATTr < 90mmHg
3Quần thể < 60 tuổiHATT ≥ 140 mmHgHATT < 140mmHg
4Quần thể ≥ 18 tuổi với bệnh thận mạnHATT ≥ 140mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHgHATT < 140mmHg và HATTr < 90 mmHg
5Quần thể ≥ 18 tuổi với đái tháo đườngHATT ≥ 140mmHg hoặc HATTr ≥ 90mmHgHATT < 140mmHg và HATTr < 90 mmHg

Mục tiêu chính của điều trị THA là đạt được và duy trì mức HA đích, nếu mức đích HA không đạt được trong vòng 1 tháng, nên tăng liều thuốc ban đầu hoặc thêm thuốc thứ 2 từ 1 trong các nhóm thuốc được khuyến cáo.

Dược sĩ tư vấn thay đổi lối sống luôn là nền tảng song hành với điều trị bằng thuốc

Như vậy, với khuyến cáo mới này xác định tuổi 60 là mốc ranh giới để áp dụng cho các mức đích HA khác nhau, và mức đích HA được chia làm 2 ngưỡng <150/90 mmHg và < 140/90 mmHg. Khi huyết áp của bệnh nhân vượt ngưỡng quy định cho điều trị bằng thuốc, cần dùng thuốc để đạt mức đích khuyến cáo (không cần thay đổi lối sống trước rồi mới dùng thuốc), bên cạnh phải thực hiện can thiệp lối sống xuyên suốt quá trình điều trị.

Khuyến cáo mới không định nghĩa THA hay tiền THA, nhưng lợi ích làm giảm các kết cục về sức khỏe quan trọng từ các nghiên cứu lâm sàng đã khuyến cáo mạnh cho ngưỡng can thiệp bằng thuốc trong khuyến cáo. Thay đổi lối sống luôn là nền tảng bên dưới song hành cùng điều trị thuốc.

Theo Sức Khỏe Đời Sống